управление на проекти

Тема 1: Въведение в управлението на проекти

Въведение в управлението на проекти Управление на проекти (Project Management) Определение: раздел  от знание, отнасящ се  за управление на проекти, включително исторически преглед и тенденциите в управлението на проекти като професионална област на дейност. Включва постижения и резултатите от управлението на проекти от зараждането му до наши дни. Зараждането на управлението на проекти датира от…