Лекция 4: Средни величини

Средни величини Същност и видове средни величини Средните величини са статистически показатели за измерване на центъра на емпиричните разпределения. Те разкриват общото, типичното, закономерното за изучаване съвкупност по отношенеи на изучавания признак. Видове: Според характера на осредняване на величините Вариационни средни – изразяват средно равнище на признака за изследване статистическа съвкупност Хронологични средни изразяват средно…