Лекция 8: Стопанството на Япония (Края на 19 век и 20 век)

Стопанството на Япония (Края на 19 век и 20 век) Изолация 1600-1853г.: Икономическо изоставане Висок процент на грамотно население; сравнително висок жизнен стандарт 1853г. страната се отваря за чуждо икономическо проникване Неравноправни търговски договори; Япония е наводнена с евтини чужди стоки Периодът Мейджи 1868-1912г. Реформи с цел модернизация по западен образец: Аграрна реформа – 1869г.…

Лекция 7: Европейската икономическа интеграция след Втората световна война

Европейската икономическа интеграция след Втората световна война Предпоставки за икономическата интеграция: Жертви – Западна Европа 8млн. – Източна Европа – 9млн. СССР – 20млн. Хуманитарна криза – помощи на стойност $4 млрд Икономическа катастрофа – БВП на Австрия ппез 1945г. се равнява на този през 1886г., на Франция е равен на този през 1891г. Извод…

Лекция 6: Стопанството на САЩ след 1945г. до края на 20-ти век.

Стопанството на САЩ след 1945г. до края на 20-ти век. Последиците за САЩ след втората световна война: Мобилизирани 12млн. – жертви 400 000 Директни военни разходи 250млрд. Държавна намеса в икономиката – разпределение на суровини, контрол върху производството ограничаване на потреблението и т.н. Около 2000 промишлени предприятия – построени с държавни средства Икономиката излиза от депресията:…

Лекция 5: Обща характеристика на световното икономическо развитие след Втората световна война

Обща характеристика на световното икономическо развитие след Втората световна война Последици от Втората световна война: Жертви – между 45 и 55млн Общи военни разходи – 4,5 пъти по големи в сравнение с Първата световна война Амортизирана индустриална техника Криза в селското стопанство Инфлация Прекрояването на политическите граници предизвиква миграционни движения Кой печели от войната? –…

Лекция 4: Стопанството на САЩ в периода между двете Световни войни(1919-1939г.)

Стопанството на САЩ в периода между двете Световни войни(1919-1939г.) САЩ преди Първата световна война. САЩ са най-развитатат държава в света, с много силно развита индустриализация: Производителност на труда и доходи са по-високи в сравнение със западноевропейските държави. През 1911г. в САЩ средните доходи на глава от населението са 313$, Франция 160$, Германия 178$, Великобритания 250$…

Лекция 3: Стопанско разавитие на българските земи през Възраждането

Стопанско разавитие на българските земи през Възраждането Хронологични граници на възрожденската епоха от началото на 18век до Освобождението 1878Г. Възраждането се дели на 3 етапа: Първата четвърт на 19век Същинско Възраждане – до Кримската война 1853-1856г. Късно Възраждане – до Освобождаването Същност – Преход от Средновековие към Новото време, като обхваща различни процеси и събития…

Лекция 2: Главни насоки в икономическото развитие на Великобритания, САЩ, Германия

Главни насоки в икономическото развитие на Великобритания, САЩ, Германия през „Дългият“ 19век Великобритания – първа индустриална държава. През 1815г. около 25% от световното промишлено производство, а през 1870г. е 30%. Основните отрасли са текстил, въгледобив, металургия, машиностроене. От 1850 до 1870г. пик на промишленото производство. Великобритания става известна като „работилницата на света“. В някои отделни…

Лекция 1: Фактори за световното икономическо развитие през XIX век

Фактори за световното икономическо развитие през “Дългия“ XIX век Първият фактор за световното икономическо развитие е населението. Към 1800г за първи път населението достига 1 млрд. души, а в края на дългията 19в. (1914г.) населението е почти 2 млрд. като увелечението на населението става както в развитите така и в по-слабо развитите страни. Като по време на…