Лекция 9: Лидерство в политическите науки

Лидерство в политическите науки Теория на чертите – за да си лидер трябва да имаш определен комплект качества, които са строго определени. Но въпреки че доминира в началото на 20 век, списъкът с качества става доста размит и е трудно да се определи точен брой. Поведенческа теория – успешния лидер според ситуацията има определено поведение.…

Лекция 8: Европейски политически организации

Европейски политически организации Съвет на Европа(1949г.) и Европейски Съюз Цел на първата международна организация в Европа след Втората световна война(Съвет на Европа) е защитата на човешките права и свободи в това число и на малцинствата. В нея България влиза през 1992г.  като днес след разпадането на СССР и СВРЮ членките са общо 45. Първо структурно…

Лекция 7: Политически партии

Политически партии(Делова функция. Критерии за квалификация) Партологията е основен дял в политологията възникнал след втората световна война въз основа на 2 системни изследвания: Морис Дьоворже – „Политически партии 1951г.“ Джовани Сартори – „Партии и партийни системи 1976г.“ Политическа партия – Доброволна общност от хора с еднакви интереси и цели, които се борят за завладяване и…

Лекция 6: Демокрация

Демокрация. Определение. Значение на понятието според Джовани Сорори(Теория на демокрацията) и Робърт Дал(Демокрацията и нейните критици). Модерна политическа демокрация(МПД) – принципен минимум. Обраяна стра на демокрацията. Българският случай. Етимологията на думата демокразия озсначава народовластие, което реално не съществува от древността до наши дни в нито една държава. Като идеал – идея за справедливо общество при…

Лекция 5: Типология на конституционно-демократичен режим

Типология  на конституционно-демократичен режим Режим – начин на взаимодействие между държавните институции. Съществуват 3 типа режими с основен критерии – отговора на въпроса „Кой избира и контролира правителството?“ Парламентарен режим – парламента избира и контролира правителството. Този режим е с 3 основни характерни черти Силна взаимозависимост между изпълнителна и законодателна власт Стабилно парламентарно мнозинство избира…

Лекция 4: Разделение на властите

Разделение на властите в България според конституцията от 1991г. След освобождението на България от Османска власт до днес 2012г. в България се приемат 4 конституции – Търновска конституция, Димитровската конституция(1947г.), Живкова конституция(1972г.), Констиитуцията от 1991г. Според член 1 от конституцията, България е република с парламентарно управление, което означава, чи висшата власт принадлежи на суверена(народа) и…

Лекция 3: Преход от авторитарно към конституционно демократично управление

Преход от авторитарно към конституционно демократично управление(на Англия) 8-13век(Абсолютна монархия)Пожелание Монарха се консултира с представители на съсловия с цел професионално управление на държавата. 13-16век(Кралски преротатив) – 1265г. се появява първия препарламент на Англия, който включва представителите на съсловията конституират висша законодателна власт с 2 камари. Камара на лордовете – съсловията на аристокрацията. Камара на представителите…

Лекция 2: Определение за държавата по Социология на господството „Вебер“

Определение за държавата по Социология на господството „Вебер“ Организация, която реализира контрола за легитимна употреба на сила върху определена територия. Разлика между легална и легитимна Легална е тази, която е регламентирана със закон. Легитимно – употребата на сила да е одобрявана от 50% + 1 от хората с право на глас в държавата. Определение на…

Лекция 1: Политология – предмет и понятия

Политологията като академична дисциплина. Предмет и понятия. Основни раздели Етимологията на понятието политология, означава наука за управление на държавата и обществото. Съдържа 2 думи – логос и политика – политея – полис(измислена от Аристотоел през 4в п.н.е в неговата книга Политея и означава държава, но това не е просто държава, а най-добрата форма на държавата).…