Тема 2 Основни принципи за ефективен банков надзор

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ЕФЕКТИВЕН (РАЗУМЕН) БАНКОВ НАДЗОР Публикацията съдържа 10 отворени въпроса, които покриват материала от Тема 2 „Основни принципи за ефективен банков надзор“ по дисциплината Надзор и управление на риска. Може да се използва като резюме на темата или като подготовка за изпит. 1.Кои са предварителните условия за ефективен банков надзор? стабилна и трайна…