Видове лицензии

Видове лицензии

Видове лицензии В зависимост от обекта на лицензионно договаряне разграничаваме:  Патентни лицензии – лицензионни договори, защитени с документи за изключителни права.  Безпатентни лицензии – лицензии за обекти, които не се защитават с патент (ноу – хау).  Комбинирани лицензии – догори за обект, защитен с документи за изключително право и ноу – хау договор за франчайзинг.…