1. Въведение в икономиката на публичния сектор

Въведение в икономиката на публичния сектор Частен и публечен сектор в смесената икономика 1.1 Държавата в стоковия и паричния кръгооборот 1.2 Основания за държавна намеса в икономиката 1.3 Дефекти на държавната намеса  Предмет и основни проблеми 2.1 Дефиниране, кратка история 2.2 Основни проблеми и подходи при решаването им Теория на благосъстоянието 3.1 Функция на общественото…