Що е Иконометрия?

Що е то иконометрия? Същност І. „Иконо” – икономика „метрия” – измерване Съществуват две течения – диференциация на науките. Физиката се отделя като ядрена физика, астрономия и т.н. Интеграцията на науките (обединение) – физико-химия, иконометрия, психо-биометрия. Иконометрията възниква от три науки: икономически теории (икономикс – микро и макро), математика, статистика.  Икономика: смисълът е в откриване…

Въведение в Иконометрията

ТЕМА 1 : ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМЕТРИЯТА Поддържането на състоянието на явленията в действителността на определено равнище и насочванетов желана посока изисква знания за закономерностите на формиране и развитие. Тези знания се явяват предпоставка за възникването на статистаическата практика. Обхватът им винаги е бил в съответствие с достигнатата степен на обществено развитие. Първоначално статистиката се издентифицира…