Основни въпроси по Надзор и управление на риска

Темата съдържа 15 основни отворени въпроса по дисциплината Надзор и управление на риска. Посочените въпроси се падат често на писмени изпити и са подходящи за подготовка. Каква е дефиницията за банка и какви дейности може да извършва тя? Кои са тези дейности, които може да извършва само банка (изключителна банкова дейност)? Банка е АД, което…

Тема 1 Основи на банковото регулиране. Банков надзор.

ОСНОВИ НА БАНКОВОТО РЕГУЛИРАНЕ.  БАНКОВ НАДЗОР Публикацията съдържа 6 въпроса, които покриват материала от тема 1 Основи на банковото регулиране. Банков надзор. Подходяща е за използване като резюме на учебния материал и/или при подготовка за изпит. 1. Каква е ролята и какви са функциите на банковото регулиране? – Основното предназначение на банковото регулиране е създаване…

Тема 4 Капитал и капиталова адекватност. Рисково-базиран подход за измерване на капитала.

Тема 4 Капитал и капиталова адекватност. Рисково-базиран подход за измерване на капитала. Публикацията съдържа 13 отворени въпроса, които покриват материала от тема 4 по дисциплината Надзор и управление на риска. Подходяща е за използване като резюме на тема и/или при подготовка за изпит.   1. Кои са предпоставките за появата на Второто международно споразумение за…

Тема 2 Основни принципи за ефективен банков надзор

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ЕФЕКТИВЕН (РАЗУМЕН) БАНКОВ НАДЗОР Публикацията съдържа 10 отворени въпроса, които покриват материала от Тема 2 „Основни принципи за ефективен банков надзор“ по дисциплината Надзор и управление на риска. Може да се използва като резюме на темата или като подготовка за изпит. 1.Кои са предварителните условия за ефективен банков надзор? стабилна и трайна…