Тест с отговори по Иконометрия

Разликата между икономическия и иконометричния модел се изразява в: – а) характера на моделирания обект б) обхвата на моделирания обект в) начина на представяне на модела 2. Кои от изброените свойства са свойства на иконометричните модели? – а) разпознаваемост на модела б) теоретична състоятелност на модела в) ефективност на модела 3. За оценка на иконометричните…