Стопанството на САЩ след 1945г. до края на 20-ти век.

Последиците за САЩ след втората световна война:

 • Мобилизирани 12млн. – жертви 400 000
 • Директни военни разходи 250млрд.
 • Държавна намеса в икономиката – разпределение на суровини, контрол върху производството ограничаване на потреблението и т.н.
 • Около 2000 промишлени предприятия – построени с държавни средства

Икономиката излиза от депресията:

 • Ликвидиране на безработицата 1944г. – 1,2% докато при влизането на войната 1940г. е била 9,5%. Това се постига чрез огромните държавни поръчки, както и увелиаване на армията.
 • Доходите – Средния доход на семейство през 1941г. е 2200$, а 1945г. е 3600$. Също така настъпва по равномерно разпределение на доходите(най-богатите 5% имат около 20% от доходите)
 • Икономически растеж – 15% годишно. 1945 г. САЩ дават 60% от световното промишлено производство; най-големият износител. В страната са съсредоточени 2/3 от световните златни запаси. Половината от световния търговски флот е американски. САЩ са най-големия износител в света на повечето стоки.

Опасения след края на войната:

 • Премахва се държавния контрол върху цените – ще доведе до инфлация и реалното обедняване на населението
 • Намалява държавните поръчки, демобилизация – увеличаване на безработицата, както и дефлация

Оказва се че опасенията са безпочвени:

 • Безработицата се увеличава от 1,2% през 1944 на около 4% през 1946 г.
 • Известно намаление в индустриалното производство.

До края на 40-те години американската икономика относително леко се пренастройва към условията на мира.

Причини за лекият преход:

 • Вътрешно търсене – изразходват се натрупаните спестявания през войната, което увеличава потреблението, а от там стимулира и производството
 • Планът маршал – доставки за европейските страни – създава се външно търсене за американските продукти
 • Студената война – високо ниво на военни разходи
 • Мащабно пътно строителство

Стопанска политика:

 • Държавна намеса и регулация :
  • 1946г. – Закон за заетостта – за пръв път в американската история правителството поема задължението да насърчава пълната заетост, производството и покупателната сила
  • Икономически съвет – формолира насоките на стопанската политика
 • Свободната пазарна икономика
  • Няма национализации за разлика от Европа
  • Намеса на правителствот – само ако има за цел защита на конкуренцията

Основни показагели:

 • БВП 1950г. – 11 575$, а през 1999г. 34 576$
 • Безработицата е между 2 и 10% – наблюдава се връзка между намаляването на безработицата и воденето на войни.
 • Увеличава се непрекъснато износът
 • Потребителските цени 1950-1980г. нараства 3,4 пъти
 • Увеличават се частните инвестиции и износът

Позициите на страната постепенно отслабват – възстановяват се другите икономики.

Двигателите на икономическия растеж:

 • Научно-техническите постижения
  • Финасират се от държавата и от части източници
  • Химия, фармацевтика, телекомуникации, електроника и др.
 • Образования
  • 1950г. – 13% от младежите са посещавали колеж 1995г. – 48% от пълнолетното население е посещавало колеж

От 60-те години – увеличаване на държавната намеса и икономиката:

 • Социални програми за борба с бедността
 • Стандарти за хратителни продукти, облекло, безопасност на работното място, закрила на потребителите и др.
 • Закони за опазване на природата – от 1964 до 1976г. екологичното законодателство струва на американските компании $63 млрд. Това не се харесва на повечето компании, които имат увелиени разходи

Етапи на икономическото развитие:

 • Краткотрайни проблеми – 1948-2011г. – 11рецесии, които имат средна продължителност 11 месеца. Най-тежка е рецесията 1982г. – безработицата достига 9,7%
 • Дългосрочни промени – 1950 до началото на 70-те години Златния век. Стабилност, високи темпове на растеж, ниска инфлация и безработица. Но до края на 20век имаме нестабилност.

Причини за стопанските проблеми през 70-те години

 • Война във Виетнам – нарастване на военните разходи – инфлация
 • Умеличена консумация на петрол – Зависимост ОПЕК:
  • 1973г. – първата петролна криза заради войната
  • 1979-1980г. – втора петролна криза

От средата а 70-те години на американската икономика изпада в състояние на стагфлация – непозната в следвоенната стопанска история комбинация между стагнация(висока безработица) и инфлация.

Рейгъномиката – 1981г. Р. Рейгън печели президентските избори. Същност:

 • Намаляване на данъци и социални разходи
 • Намаляване на държавните регулации върху стопанството
 • Борба с инфлацията чрез парично-кредитната политика. Федералният резерв вдига основния лихвен процент до 18%.

Резултати:

 • Ниска инфлация- Липса на кредитите и намаленото потребление – водят до нарастване на безработицата
 • Стимули за бизнеса – създават се нови работни места – 18 милиона до 1988г.

Проблеми:

 • Бюджетен дефицит – големи военни разходи
 • Външен дълг – 1992г. САЩ най-големият световен длъжник
 • Задълбочава се неравенството в разпределението на доходите

Краят на 20 век

 • Дж. Буш – продължава стопанската политика на Р. Рейгън – безработица и бюджетен дефицит
 • Бил Клинтън – съкращава се дефицитът; безработицата намалява; ниска инфлация; икономически растеж 4% годишно
 • 1992г. NAFTA – увеличава се търговският обмен в Северна Америка

Балонът dot.com – Бум на информационните и компютърни технологии през 90-те години:

 • Инвестициите в компании от IT-сектора бързо нарастват
 • Цената на акциите им се увеличава бързо
 • Очакванията за големи печалби не се реализират. Балонът се спуква през 2000г.

Структурните промени

 1. Промишлеността:
 • Губещи:
  • Стомана 1950г. около 50% от световното пространство, 1980г. – 10%
  • Автомобили – към 1970г. японското производство надхвърля това на САЩ

Търсят протекционицъм, забавят модернизацията

 • Печеливши:
  • Полупроводници
  • Компютри 1946г. първият електронен компютър
  • Софтуер 1975г. – Майкрософт

Тези производства запазват техноогичното превъзходство на САЩ

 1. Селското стопанство – Втора аграрна революция:
 • Механизация.
 • Изкуствени торове и други химически препарати.
 • Подобряване на семената.

Увеличава се производителността на труда. САЩ най-голям износител на памук, соя, зърнени култури и др.

 1. Заетостта
 • Селско стопанство – намалява.
 • Промишленост – намалява.
 • Услуги – увеличава се.

2000 г. – 2,5% от работната сила заета в първичния сектор; 24,6% – индустрия, 72,9% – услуги.