Пропуснали сте лекция? Учите в последния момент за изпит? Търсите тестове и задачи по някоя дисциплина? Това е вашето място!
Надолу ще намерите пълен списък на всички лекциии и тестове, качени до момента. Ако желаете да споделите материали можете да се свържете с нас във Facebook или на unsslekcii@gmail.com. Приятно четене!

Лекции

Анализ на финансовите отчети на предприятията

Висша математика – Първа част

Висша математика – Втора част

Външноикономически отношения на България

Дистрибуционна политика

Екология

Иконометрия

Икономика на обществения сектор

Икономика на предприятието

Икономика на труда

Индустриални отношения

Интелектуална собственост

Информатика и информационни технологии

История на икономическите теории

Конюнктура и прогнозиране на международните пазари

Макроикономика

Маркетинг на финансовите услуги

Mикроикономика

Медияпланиране

Надзор и управление на риска

Основи на икономическите теории

Основи на правото

Основи на счетоводството

Политология

Прогнозиране и планиране

Продуктова политика

Рекламни изследвания

Социология

Статистика

Стопанска логистика

Стопанска история

Транспорт и застраховане

Трудови стандарти

Управление на маркетинга

Управление на рекламната кампания

Управление на проекти

Ценова политика

Тестове

Банков контрол

Банково дело

Бизнес комуникации

Висша математика

Външноикономически отношения на България

Дистрибуционна политика

Европейска икономика

Европейска интеграция

Екология

Иконометрия

Икономика на обществения сектор

Икономика на труда

Интелектуална собственост

Информатика и информационни технологии

История на икономическите теории

Корпоративни финанси

Маркетинг

Международен мениджмънт

Международна търговия

Международни бизнез операции І част

Международни бизнес операции ІІ част

Международни финанси

Мърчандайзинг

Надзор и управление на риска

Одитинг

Основи на счетоводството

Основи на управлението

Основи на финансите

Прогнозиране и планиране

Публични финанси

Социална политика

Стопанска история

Теория на МИО

Теория на финансовия контрол

Управление на човешките ресурси

Финансиране на международната търговия

Финансов контрол

Финансово-стопански анализ