Теоретични основи на цените и ценообразуването

1. Теоретични основи на цените и ценообразуването

Тема 1 Теоретични основи на цените и ценообразуването Характеристика на цената – особености, определения, понятия – цената като резултат от взаимодействието между търсене и предлагане – характеристики на цената: 1) универсалност – присъствие във всяка сделка 2) уникалност – за всяка стока и за всеки пазар има уникална цена 3) регулатор на икономическите и социалните…