7. Организиране и контрол на маркетинга

1. Маркетингът като обект на управление

1. Маркетингът като обект на управление Управлението на маркетинга е възможно само когато е съгласувано с управлението на другите бизнес функции. Маркетингът е съвкупност от елементи, които са в режим на взаимна обусловеност. Обектът на маркетинговото управление е комплекс от взаимно обуславящи се маркетингови функции, всяка от които е система от по-конкретни маркетингови дейности. Управлението…