Специфичните особености на транспорта – фактор за ускорено развитие и международна интеграция

8. Транспортни разходи. Себестойност на превозите. Избор на превозвач.

Транспортни разходи. Себестойност на превозите. Избор на превозвач. Заключение. Транспортни разходи Най-голямо значение за практическото определяне и калкулиране на разходите на всеки превозвач е тяхното разделяне на променливи и постоянни. Променливи са тези разходи, които зависят от обема на продукцията в тонкилометри. Тъй като измерителят на транспортната продукция – тонкилометър е двукомпонентен, променливите разходи са…