10. Притестове

1. Как действа потребителят?

1. Как действа потребителят? Ограничена рационалност – правим своя избор при несъвършена информация. Следователно нашите решения не са оптимални в строгия смисъл на думата, а по скоро става въпрос за максимизиране на полезността при миниманизиране на усилията. Критерий на Саймън – нашите решения не са най-добрите, а достатъчно (приемливо) добри. Как избягваме вземането на потребителски…