Задачи по Основи на счетоводството

Тема 1: Счетоводството като информационна система

 Счетоводството има две подсистеми:  управленско счетоводство финансово счетоводство Основното разграничение между финансовото и управленското счетоводство се осъществява главно по линията на предназначението на създавания от тях информационен продукт. Управленско счетоводство Управленското счетоводство се характеризира като вътрешнофирмено счетоводство, което обслужва управляващите в рамките на дадено предприятие. Управляващите в предприятието са лица, които взимат решения за бъдещата…