Макроикономически ценови показатели

1. Традиционно пазарно проучване и маркетингово проучване

Традиционно пазарно проучване и маркетингово проучване Пазарните проучвания – обект на пазарните проучвания са предимно капацитета на пазара, размера, потенциала, сегашната ситуация, трендовете и перспективите на проучвания  пазар. Целта на проучването е да минимизира непредвидено навлизане на пазара, да подсигури по-голяма пазарна прогноза, този вид проучване разкрива атрактивни пазарни възможности и сигнализира за възможни рискове.…