Лични продажби

1. Комуникация и комуникационна политика

Символиката се създава в процеса на комуникация, а най-добрата “продаваща” форма на комуникацията, използвана от маркетинга, лежи в основата на комуникационната политика. 1. Комуникационен процес Различните хора имат различен начин на живот. Някои са склонни да живеят сами, други предимно на групи. Науката отдавна е установила, че едно от най-важните условия за създаването на социална…