Видове лицензии

Сродни на авторските права

Сродни на авторските права Същност.Основни характеристики  и особености.Права на артист-изпълнител.Същност и обхват.Права на продуцентите.Същност и права на радио-телевизионни организации Забележка! В лекцията е използвано съкращението АВТОРСКИ ПРАВА = АП Сродни на АП са тези,които имат сродни характеристики на АП,но и някои особености.Основното положение е,че сродните на АП са в отношение на субординация,Т.Е. подчинение към АП..Сродните…