1. Същност на съвременната екологична ситуация

Същност на съвременната екологична ситуация Съвременната екологична ситуация се определя като проблемна, а проблемна е онази, която е резултат от разнообразни, разнородни по своя характер причини и за която няма еднозначни решения. Екологичните ситуации са функции на човешката дейност. Според мащаба на човешката дейност съответно и екологичните ситуации можем да ги разграничаваме в пространството и…