Раздел 2 Диференциално смятане

Висша математика Първа част Три презентации в PDF и PPT формат върху раздел 2 Диференциално смятане, които включва теория, формули, решени примерни задачи на диференциали и тестови въпроси Тема 1 Функции. Основни определения. Тема 2 Граница и непрекъснатост на функция Тема 3 Производна функция. Приложения Линкове към темите –> Тема 1 PDF формат PPT формат…

Раздел 1 Аналитична геометрия

Висша математика Първа част Презентация в PDF и PPT формат върху раздел 1 Аналитична геометрия, която включва теория, формули, решени примерни задачи и тестови въпроси Линк към раздела –> PDF формат PPT формат