Раздел 5 Определен интеграл

Висша математика Първа част Презентация в PDF и PPT формат върху раздел 5 Определен интеграл, която включва теория, формули, решени примерни задачи и тестови въпроси Линк към раздела –> PDF формат PPT формат При проблем с линковете пишете ни на unsslekcii@gmail.com или във Facebook

Раздел 4 Неопределен интеграл

Висша математика Първа част Презентация в PDF и PPT формат върху раздел 4 Неопределен интеграл, която включва теория, формули, решени примерни задачи и тестови въпроси Линк към раздела –> PDF формат PPT формат При проблем с линковете пишете ни на unsslekcii@gmail.com или във Facebook

Тема 3 Функции на две променливи

Висша математика Първа част Презентация в PDF и PPT формат върху раздел 3 Функции на две променливи, която включва теория, формули, решени примерни задачи и тестови въпроси Линк към раздела –> PDF формат PPT формат

Раздел 6 Диференциални уравнения

Висша математика Първа част Презентация в PDF и PPT формат върху раздел 6 Диференциални уравнения, която включва теория, формули, решени примерни задачи и тестови въпроси Линк към раздела –> PDF формат PPT формат При проблем с линковете свържете се с нас на unsslekcii@gmail.com или във Facebook

Раздел 2 Диференциално смятане

Висша математика Първа част Три презентации в PDF и PPT формат върху раздел 2 Диференциално смятане, които включва теория, формули, решени примерни задачи на диференциали и тестови въпроси Тема 1 Функции. Основни определения. Тема 2 Граница и непрекъснатост на функция Тема 3 Производна функция. Приложения Линкове към темите –> Тема 1 PDF формат PPT формат…

Раздел 1 Аналитична геометрия

Висша математика Първа част Презентация в PDF и PPT формат върху раздел 1 Аналитична геометрия, която включва теория, формули, решени примерни задачи и тестови въпроси Линк към раздела –> PDF формат PPT формат