Раздел 1 Линейна алгебра

Висша Математика Втора Част Раздел 1 Линейна алгебра PDF и презентация, който покриват целият материал от Линейната алгебра, с включена теория, решени задачи и тестови въпроси след всяка тема: Тема 1 Детерминанти Тема 2 Матрици. Обратна матрица. Тема 3 Системи линейни уравнения Линк към материала –> във формат PDF