Раздел 3 Теория на вероятностите

Висша Математика Втора Част Раздел 3 Теория на вероятностите PDF и презентация, който покриват целият материал от Теория на вероятностите, с включена теория, решени задачи и тестови въпроси: Тема 1 Основни комбинаторни конфигурации – дефиниции; Конфигурации без повторение;  Конфигурации с повторение; Принципи за събиране и умножение; Преброяване на конфигурациите без и с повторение Тема 2 Класическа вероятност –…

Раздел 2 Линейно оптимиране

Висша Математика Втора Част Раздел 2 Линейно оптимиране PDF и презентация, който покриват целият материал от Линейно оптимиране, с включена теория, решени задачи и тестови въпроси: Тема 1 Обща задача на линейното оптимиране Тема 2 Симплекс метод Тема 3 Транспортна задача Линк към материала –> формат PDF формат PPT

Раздел 1 Линейна алгебра

Висша Математика Втора Част Раздел 1 Линейна алгебра PDF и презентация, който покриват целият материал от Линейната алгебра, с включена теория, решени задачи и тестови въпроси след всяка тема: Тема 1 Детерминанти Тема 2 Матрици. Обратна матрица. Тема 3 Системи линейни уравнения Линк към материала –> във формат PDF във формат PPT