Теория на финансовия контрол

Тест Теория на финансовия контрол и отворени въпроси

Тестове за провеждане на изпит  по дисциплината „Теория на финансовия контрол“ Име ………………………………………………………………………………………….. Факултетен номер………………………. Група………………………………….  Дата……………………………………. I.Затворени въпроси: 1.Типичен пример на материална проверка на обекти, които се проверяват пряко,за да се установи фактическото им състояние с отразеното по документи, е: а.формалната проверка; б.пълна(стохастична) проверка; в.инвентаризацията; г.изборна(репрезентативна)проверка; 2.Експертизата и експертната оценка са методи за изясняване…