Отговори на изпит по Стопанска история

1 А) план Маршал е за Европа 2 В) А) международна валутна система Бретън Уудс 1944 създаване на МВФ и налагане на долара Д) Германия не измества Англия в световния търговски стокооборот след 1 свет. Война А) 1871-1914 Германия е на 2ро място след САЩ, Англия е на 3то А) влиза в сила през 1924…

Тестови въпроси по Стопанска история

Материалът съдържа приблизително 100 тестови въпроса с отговори по Стопанска история Въпроси за Китай: На какво се дължи фактът, че в началото на ХХ век Китай е стопански изостанала полуколония на развитите държави? А) На изолацията на страната. Б) На загубата на войната срещу Япония. В) На въстанието на боксерите. Г) На неравноправните търговски договори.…