Тест Публични финанси

Тест с отговори Публични финанси

Условието за ефективно доставяне на частното благо Х има следния вид: MSB = MSC Парето подобрение е налице, когато…MSB < MSC , т.е. потребителя е готов да заплати дадено к-во благо на цена, по-висока от минималната цена, при която разходите на производителя ще са по-малки или равни на нея.  Това подобрение ще  продължи до достигане…