Тестови въпроси Основи на управлението

ТЕСТ Публикацията съдържа над 100 тестови въпроса по Основи на управлението, подходящи за подготовка за изпит или контролно. ВНИМАНИЕ! Номерата на въпросите в началото не са поредни!  Приносът на лидерски решения за намаляване на равнището на стреса в неговата организация може да сведе до: – изпълнение на стил на ръководството, който съответства на дадена ситуация…