Тест по Основи на счетоводството

Тест по Основи на счетоводството

Тест по Основи на счетоводството Активите на дружеството са: а/ ресурси контролирани от дружеството; б/ ресурси придобити от дружеството; в/ ресурси контролирани от дружеството,от които се очаква то да получи икономическа изгода; г/ задължения на дружеството;  Дружество Х признава и начислява приход от предоставени услуги па клиентпи в размер па 5 000 лв. Средствата от…