Тестове и пищови по Одитинг

Тестове и пищови по Одитинг

(Тест 1)     1. При повторен ангажимент към 1 и същи клиент, ново писмо може да не се ппредставя, освен в следните случаи: –  сведения, че клиентът не разбира правилно целта и условията на одит. ангажимент; –  съществени промени в статуса, управлението и дейността на клиента; –  промяна в условията на одит. ангажимент. 2.…

Тестове и пищови по Одитинг

Тест №2 Одитинг

                 Т  Е  С  Т  №2              по дисциплината “Одитинг” Тестът е прехвърлен от снимков материал и за това на места има липсващи отговори. Одитът на изпълнението е:   На етапа на планиране на одита се разработва:

Тестове и пищови по Одитинг

Изпит Одитинг

1. 1.1. Одитът е систематичен процес за обективно събиране и оценяване на доказателства с цел да се изрази мнение по твърдения за икономически или други събития. – Одитът изобщо 1.2. Одитът е съвкупност от взаимносвързани процедури, определени от МОС, въз основа на които се изразява независимо мнение по достоверността на финансовите отчети.  – НФО Посочете…