лекции унсс

Примерен тест по Мърчандайзинг

1. Лицензионният мърчандайзинг е свързан с: А)Рекламни комуникации и продажбени промоции в търговските пунктове. Б) Практиката на доставяне и подреждане на стоките в магазините за търговия на дребно от страна на доставчиците. В) Предоставянето за ползване на регистрирани търговски марки, лога или герои (филмови и др.). Г) Дизайна на дисплеи (стелажи, рафтове и др.) вътре…