Предварителен изпит Международни финанси

Предварителен изпит по Международни финанси

Резервният транш на всяка държава в МВФ се определя: На база на вече получените кредити Като разлика между частта от вноската в резервна валута и частта от вноската в национална валута Като разлика между авоарите на МВФ в съответната национална валута и общата сума на нейната квота Като разлика между общата сума на квотата на…