Предварителен изпит Международни финанси

Предварителен изпит по Международни финанси

Резервният транш на всяка държава в МВФ се определя: На база на вече получените кредити Като разлика между частта от вноската в резервна валута и частта от вноската в национална валута Като разлика между авоарите на МВФ в съответната национална валута и общата сума на нейната квота Като разлика между общата сума на квотата на…

Предварителен изпит Международни финанси

Тест 2 Международни финанси

Наличието на спекуланти на валутните пазари може да се характеризира като: а) Негатив, поради прекалено високата волатилност на пазара, а оттам и по-висок риск за всички участници; б) Негатив, поради косвеното повишаване на риска на капиталовите пазари; в) Позитив, поради съществено увеличаване ликвидността на този пазар, което облагодетелства международната търговия; г) Не може да се…