тест Международен мениджмънт

Тест с отговори по Международен мениджмънт

  1 Поддържащите дейности във фирмата включват: а) Управление на човешките ресурси, разработване на нова технология, обслужване на клиентите, снабдяване б) Управление на човешките ресурси, информационни системи, снабдяване, фирмена инфраструктура в) Обслужване на клиентите, следпродажбено обслужване, разработване на нова технология г) б+в д) Нито един 2 Балансираната система от показатели обхваща четири основни направления от…