Интелектуална собственост – отворени въпроси&отговори

Какво представлява националното третиране? Нац. Третиране е един от принципите на Парижка конвенция. Според него вс. Стр. членка на Пар. Конвенция се задължава да осигури същата правна закрила за обектите на инд. Собственост на гражданите на коя да е членка на конвенцията, каквато и на своите собствени граждани. Този принцип се отнася до условията за…