европейска интеграция

Тест Европейска интеграция

Тест по „Европейска интеграция“ Икономическата теория разграничава две разновидности на регионалната интеграция: Д) функционална и институционална Институционалната регионална икономическа интеграция се нарича още: Г) организирана; За коя разновидност на регионалната икономическа интеграция е характерно координираното осъществяване на мерки за либерализиране на различни групи връзки или осъществяване на обща политика? Б) формална