лекции унсс

Отворени въпроси по Банков контрол

В кои случаи БНБ може да отнеме лицензията на търговска банка?  БНБ може да отнеме лиценза за извършване на банкова дейност, когато: Банката не започне да извършва банкова дейност в срок от 12 месеца от издаването на лицензията Са извършени нарушения Банката е представила неверни сведения , които са послужили като основание за издаване на…