Как действа потребителят1. Как действа потребителят?
  • Ограничена рационалност – правим своя избор при несъвършена информация. Следователно нашите решения не са оптимални в строгия смисъл на думата, а по скоро става въпрос за максимизиране на полезността при миниманизиране на усилията.
  • Критерий на Саймън – нашите решения не са най-добрите, а достатъчно (приемливо) добри.
  • Как избягваме вземането на потребителски решения? – Чрез изграждане на съответните навици; чрез използването на широко концептуални рамки(неосъзнати, интуитивни), които направляват нашето поведение; чрез обединяване на решенията

 • Полигамна лоялност(репероарна, споделена): поддържане на устойчив репертоар от относително редовно купувани или потребявани брандове в даден отрязък от време.
  – потребителят разграничава репертоара от потребявани от него брандове от оставалите брандове („моите“ и „другите“)
  – потребителят гледа на брандовете в репертоара като на достатъчно добри за него представители на продуктовата категория
  – потребителят гледа на брандовете в репертара не само като на заместители, а и като на взаимно допълващи се
 • Пример за вземане на потребителско решение на база навично поведение
  1. Нуждая се от кисело мляко
  2. Има десетина бранда на рафта →
  Вариант 1 Навично поведение с припомняне на опита
  3. Кой от тях купих предния път?
  4. Бях ли доволен? → Да, нека купя същия и този път
  Вариант 2 Навично поведение с припомняне на нагласата
  3. Кой от тях харесвам?