Линковете съдържат файл с лекции по Информатика и информационни технологии под формата на PDF и PPT. Написаното в тях покрива целия учебен материал и е достатъчно за подготовка за изпита.

Изтеглете лекциите от тук:

PDF

PPT