Публикацията съдържа снимка на тест, падал се на изпит по дисциплината Икономика на обществения сектор.

За достъп до материала закупeте 1 месечен абонамент срещу 0.99 EUR.