тест Теория на МИОКакво е immizerizing growth (обедняващ растеж)? – когато в една икономика има свръхпроизводство/излишъци; когато търсенето е нееластично спрямо увеличението  на предлагането се стига до обедняващ растеж

Какво представлява import-substitute strategy (импортозаместващата стратегия)? – насърчава се принципа на протекционизма, а не този на модернизацията на технлогиите; страните се опитват да насърчат икономиката си чрез развитие на дадени отрасли; този принцип води до неефективно използване на производствените ресурси

Кои са компонентите на ПЧИ?  Собствен капитал, реинвестиране на печалбата, вътрешнофирмени заеми

Кой отрасъл в БГ е с най-много ПЧИ? – недвижими имоти и бизнес услуги

Колко са ПЧИ в БГ за 2012 г.? 1472 милиона евро

Как се нарича изтичането на висококфалифицирана работна ръка? – „изтичане на мозъци”

Икономическото развитие се дължи на високо и постоянно ниво на …… – БВП?

Трудностите в търговията в развиващите се страни се дължат на …… пазарните условия на развиващите се страни износителки на петрол, а не на пазарните условия в развитите страни

Примери за зони за свободна търговия? ЦЕФТА, ЕАСТ,НАФА

Какво трябва да представи износител, ако изнася в някоя държава членка на зона за свободна търговия? (или нещо подобно)

Определение за създаване на търговия – смяна на по-скъпия вътрешен доставчик с по-евтин внос от страна-партньор

Какво означава терминът „изкривяване на търговия“? – третите страни се насочват към държавата с най-ниско мито (преодолява се на етап МС)

Какво представлява Холандската болест?  – бумът в даден отрасъл води до влошаване на цялата икономика; 60 те години в Холандия са открити залежи на природен газ-> шоковете в цената на петрола водят да увеличаване цените на заместителите на енергията->заплатите се увеличават валутата поскъпва-> деиндустраилизация

Коя е най-голямата страна инвеститорка в България за 2012г.? – Холандия